Samling kring lägerelden den 13:e oktober

Samling kring lägerelden

I Rentzhogsalen på Jamtli, kommer bland annat Länsstyrelsen, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Riksarkivet och Heimbygda att anordna en dag med inspiration och information kring hur kulturarvet kan användas och utvecklas.

Bland talarna hittar ni, kl.14.50, mig på temat De försvunna rösträttskämparna och arbetet kring att hitta och lyfta fram de kvinnliga rösträttskämparna i Oviken.

Mer information och möjlighet att anmäla sig till dagen hittar ni på:
Samling kring lägerelden (samlingkringlagerelden.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *