Nominering(-ar) till Länstidningens Kulturpris 2022

Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag kan konstatera att jag blivit nominerad till Länstidningens Kulturpris 2022.
Inte bara en, utan två gånger!

Först som företagare och sedan som ordförande i Ovikens bygdegårdsförening tillsammans med resterande styrelse!

Läs gärna artikeln här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *